این وبسایت منتقل گردید

.............................................................

نمونه سوالات درس اول ودوم اجزای ماشین سال سوم هنرستان

به نام خدا

1-اجزا ماشین را تعریف کنید؟اجزای ماشین به قطعاتی از ماشین گفته می شود که هر کدام بنا بر وظیفه خود،دارای شکل معین بوده ،ثابت یا متحرک باشد.

2-منظور از مکانیزم چیست؟از به هم پیوستن تعدادی از اجزای ماشین که نحوه ارتباط آنها با هم حرکت معینی را به وجود    می آورد((مکانیسم))ایجاد می شود.

3-ماشین را تعریف نموده و یک مثال بیان نمایید؟ ماشین از به هم پیوستن مکانیسم ها به وجود می آید و وسیله ای

برای تبدیل یا انتقال انرژی است.به عبارت دیگر هنگامی که مکانیسم برای انتقال انرژی در عمل مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد.مکانیسم به ماشین تبدیل می گردد،لذا می توان گفت ماشین  مکانیسمی است که نیرو و حرکت را انتقال  می دهد .مانند کولیس

4-طبقه بندی اجزای عمومی ماشین را نام ببرید؟الف:اجزای عمومی که خود نیز به دو دسته تقسیم می شوند.1-اجزای اتصال دهنده مانند:پیچها،مهره ها،گره ها، خارها و میخ پرچها2اجزای انتقال دهنده حرکت و نیرو، مانند چرخ دنده ها ، چرخ تسمه ها،چرخ زنجیرها و محور ها ب :اجزای خصوصی مانند :پیستون ها،سوپاپها،محورهای خاص ،میل لنگ  ها که هر کارخانه با روش خاص خود قطعات مورد کاربرد و مصرف خاص خود را در اندازه های دلخواه تهیه و مصرف می کند

5-انواع اتصالات را نام ببرید؟ اتصال دایم و اتصال موقت

6-اتصالات چیست؟ ماشین آلات مختلف ،هم چنین دستگاه های کوچک و بزرگی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد از قطعات گوناگونی تشکیل شده اند که هر کدام از آنها با روش های متفاوت مانند ریخته گری،آهنگری ،نورد  کاری و... تولید می شود .دراکثر موارد ضرورت ایجاد می کند که این قطعات با روش خاصی به یکدیگر متصل می شوند.

7-اتصال دایم را شرح دهید؟ به اتصالاتی گفته می شود که برای جداسازی آنها وسیله اتصال و قسمتی از قطعات متصل شده یا تمامی آنها،آسیب ببیند مانند جوشکاری  و لحیم کاری سخت.لذا در اتصال قطعات صنعتی هنگامی از این روش استفاده می شود که نیاز به جدا سازی آنها نباشد.

8-اتصالات در اجرا به چند دسته تقسیم می شوند؟الف:اتصالات مکانیکی ب : اتصالات شیمیایی ج: اتصالات متالوژیکی 

9- جوشکاری چیست وانواع روش های آن را بیان کنید؟اتصال دو قطعه فلز هم جنس را در صورتی  که به یکی از روش های زیر انجام شود جوشکاری گویند: الف:در حالت مذاب یا جامد  ب:با استفاده از واسطه(مواد کمکی)یا بدون واسطه ج:با ایجاد فشار یا بدون استفاده از فشار   . در واقع جوشکاری به اتصالی گفته می شود که که محل اتصال را از قسمت های دیگر قطعات نتوان مجزا نمود یا به عبارت دیگر خواص جوش ایجاد شده با قطعات  مورد اتصال یکسان یا نزدیک به هم باشند.

10-لحیم کاری را تعریف کرده و فرق آنرا با جوشکاری بنویسید؟چنان چه دو فلز همنام ویا غیر همنام  را با واسطه ایی از جنس دیگر به هم متصل کنیم ،این اتصال را ((لحیم  کاری)) گویند.در لحیم کاری همیشه نقطه ذوب واسطه از نقطه ی ذوب فلزات پایه کمتر است. در لحیم کاری هرگاه نقطه ی ذوب واسطه کمتر از 40 درجه سانتی گراد باشد آن اتصال را لحیم کاری نرم و در صورتی که نقطه ذوب واسطه بیشتر از 450 درجه سانتی گراد باشد آن را لحیم کاری سخت مینامند.اما در جوشکاری دو فلز همنام با واسطه ایی از جنس خودشان را باید به یک دیگر متصل نمود.

11-انواع لحیم کاری را نام برده سپس یک را شرح دهید؟لحیم کاری سخت – لحیم کاری نرم این روش لحیم کاری از قدیم وجود داشته است ،بخصوص در مصر قدیم قطعات  زرگری زیور آلات زیادی که بیانگر این اتصال هستند یافت می شود. هم چنین قطعات لحیم شده با سرب و قلع نبز دیده شده است.

12-درلحیم کاری نرم چند نوع مکانیزم صورت می گیرد نام ببرید؟الف:تماس-هنگامی که درجه حرارت قطعه کار به حد معینی رسید واسطه اتصال تاثیر خود را به جای گذاشته ،با سطح قطعه تماس پیدا می کند.ب:سیلان-در این مرحله لحیم مذاب در محل اتصال سیلان یافته ،سعی درپر کردن فضای خالی بین قطعات می نماید.ج:آلیاژ- مرحله نهایی کار است. در این مرحله لحیم مذاب در محل اتصال به صورت لایه نازکی نفوذکرده، فضای خالی بین قطعات را کاملا پر می کند واتصال را بر قرار می سازد.

13-متداولترین آلیاژ لحیم کاری را نام برده مقدار آلیاژ آن را بنویسید؟35 % قلع و65 % سرب

14-مزایای لحیم کاری سخت نسبت به جوشکاری را بیان کنید؟1-هر فلزی را می توان با نوعی لحیم سخت به فلز اتصال داد.2-در لحیم کاری به گرمای کمتری نسبت به جوشکاری نیاز است از این رو می توان سریعتر و با هزینه کمتر اتصال را ایجاد کرد3-به علت کم بودن حرارت ، تغییر شکلهای ناخواسته حرارتی مانند تاب برداشتن ،پیچیدگی و غیره کاهش می  یابد.4-در لحیم کاری اتصال قطعات پیچیده ، کج و قطعات ظریف امکان پذیر است. در لحیم کاری سخت از مفتول های پر کننده با جنس های مختلف استفاده می شود.متداولترین آنها آلیاژ های مس (برنج) ،آلیاژهای نقره و آلیاژهای آلومینیوم هستند.

15-وظایف روانساز ها چیست؟نام ببرید؟1: اکسید زدایی و جذب اکسیدهای موجود در محل اتصال2:جلوگیری از اکسید مجدد هنگام گرم شدن قطعات و لحیم کاری 3:ایجاد سیلان و چسبندگی مواد پرکننده در محل اتصال

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان 1389ساعت 19:40  توسط   |